Partners

In samenwerking met:

Stimulansz informeert over werk en inkomen, welzijn en gezondheid en adviseert over goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Wij versterken mensen in diverse rollen: die van consument, patiënt, uitkeringsgerechtigde, werknemer of burger. We doen dat door voor overheden en maatschappelijke organisaties producten en diensten te ontwikkelen. Kern is dat wij streven naar dienstverlening die mensen verder helpt. Dat betekent ondersteuning waar nodig en stimulans waar mogelijk. Zodat iedereen sterk in het leven kan staan .
Totta Research heeft uitvoerige ervaring met het opzetten en cyclisch uitvoeren van benchmarks gericht op (prestatie)vergelijking en kwaliteitsverbetering. Het fullservice onderzoeks- en adviesbureau beschikt over specifieke webtechnologie CViews waarmee het benchlearningproces ondersteund kan worden.
Een moment a.u.b.