Doorontwikkeling

De Basisbenchmark en verder

Sinds mei 2011 biedt Sociaal Werk Nederland haar leden de Basisbenchmark Sociaal Werk aan. Deze benchmark is ontstaan vanuit de behoefte om gegevensuitvraag te kanaliseren en overzichtelijker te maken en leden de mogelijkheid te bieden om méér uit hun bedrijfsvoeringsgegevens te halen. De ontwikkeling van de vragenlijst door Stimulansz en Totta is in nauwe samenwerking gegaan met Sociaal Werk Nederland en leden van Sociaal Werk Nederland.

Leren van en met elkaar
De basisbenchmark bevat voornamelijk gegevens over de bedrijfsvoering. In een veilige, besloten omgeving is het voor deelnemers mogelijk om bedrijfsvoeringsgegevens aan te leveren. De gebruiker kan na inleveren van de data de eigen organisatie vergelijken met organisaties met hetzelfde dienstenaanbod of met organisaties van vergelijkbare omvang. Daarnaast komen hierdoor gegevens beschikbaar voor de lokale en landelijke lobby en belangenbehartiging van de branche.

Meedenken en -ontwikkelen
Heeft u zelf wensen of ideeën met betrekking tot verder verbetering van de Benchmark Sociaal Werk? Laat het ons weten!

Een moment a.u.b.