Over de benchmark

Doel en uitgangspunten

Een benchmark is een instrument dat organisaties helpt om de kwaliteit van eigen werkprocessen en prestaties te beoordelen in vergelijking met die van andere organisaties met als doel deze te verbeteren. 

De doelen van de Benchmark Sociaal Werk zijn:

  • Welzijnsondernemingen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de resultaten van hun activiteiten en;
  • Een (anonieme) vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende welzijnsondernemingen om hen in staat te stellen van elkaar te leren en uiteindelijk het algemene resultaat en de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en;
  • Verantwoording af te kunnen leggen over de activiteiten van welzijnsondernemingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Het verzamelen van de informatie sluit goed aan bij wat al bestaat op het terrein van informatievoorziening. De benchmark brengt samenhang aan op gemeenschappelijke kenmerken en vermijdt de overlap van gegevens. Door de uitvraag van gegevens te kanaliseren worden leden zo min mogelijk belast met het leveren van de gegevens.

Een moment a.u.b.