Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord snel

Ik heb een vraag met betrekking tot een van de volgende onderdelen:
Inloggen
Verplichting voor invoer
Gegevens invoeren
Gegevens vergelijken
Overig

Handig

Toelichting uitprinten
Als hulp bij het invoeren van gegevens kunt u een korte toelichting downloaden en uitprinten. Klik hier om deze te downloaden.
 

Veelgestelde vragen en contact
Hiernaast ziet u veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

Inloggen

Wat zijn mijn inloggegevens?
Alle leden van Sociaal Werk Nederland hebben op het bij e-mailadres dat bekend is bij de ledenadministratie inloggegevens ontvangen. Op ditzelfde e-mailadres ontvangt u ook de uitnodigingen en herinneringen om gegevens in te voeren en rapportages te downloaden. Klik op de homepage bij 'Inloggen' op 'Wachtwoord vergeten' en vul daar dit e-mailadres in. U ontvangt direct uw inlognaam en nieuwe wachtwoord op dit adres. Let op: hiermee worden eerder verstrekte wachtwoorden onbruikbaar.

Mijn e-mailadres klopt niet meer of wordt niet herkend. Hoe log ik in?
Stuur ons een e-mail en vermeld daarin uw lidnummer van Sociaal Werk Nederland. U ontvangt binnen 3 werkdagen uw persoonlijke inloggegevens.
 

Wel of niet verplicht?

Is het invullen van de benchmarkvragenlijst verplicht, ook voor kleine organisaties?
Ja. De vragenlijst is verplicht voor alle leden van Sociaal Werk Nederland. Indien u niet alle vragen kunt beantwoorden, kunt u dit in de vragenlijst aangeven. 

Ik ben niet verplicht de CBS enquête in te vullen, moet ik wel de benchmarkvragenlijst invullen?
Ja. Het invullen van de benchmarkvragenlijst is verplicht voor alle leden van Sociaal Werk Nederland. Als u volgens onze informatie van het CBS niet verplicht bent de CBS enquête in te vullen, houden wij hiermee rekening: uw vragenlijst is op maat aangepast.

Ben ik verplicht de CBS enquête Welzijnswerk, Maatschappelijk werk en Kinderopvang in te vullen?

Als u werkzaam bent op de deelsectoren lokaal welzijn en of maatschappelijke dienstverlening, en uw organisatie heeft meer dan 10 formatieplaatsen dan ben u verplicht om de CBS-enquête jaarlijks in te vullen. Is uw organisatie kleiner dan kunt u in een steekproef vallen. In dat geval ben u ook verplicht om de CBS-enquête in te vullen. In 2019 heeft Sociaal Werk Nederland in overleg met het CBS de procedure rond het verlenen van toestemming aangepast. Lees daarover meer achter de inlog. 

Gegevens invoeren

Kan ik de vragenlijst uitprinten?
Ja. Onderaan de vragenlijst op de pagina 'gegevens invoeren' (na inloggen) vindt u de knop 'download mijn vragenlijst'. Wanneer u hierop klikt, exporteert u de gehele vragenlijst, inclusief de door u reeds ingevoerde gegevens. Let op: deze export is een overzicht van de gehele vragenlijst. Het kan zijn dat niet alle vragen op u als organisatie van toepassing zijn. In dit geval is hier bij het programmeren van de vragenlijst rekening mee gehouden en zult u deze vragen niet voorbij zien komen en niet hoeven te beantwoorden. Deze staan echter wel zichtbaar in de export.

Waarom moet ik mijn gegevens opslaan en vervolgens ook nog inleveren?
Het tussentijds opslaan van de gegevens maakt het mogelijk om het invoeren van gegevens in meerdere fases of met meerdere personen te kunnen doen. Met de inleveren knop levert u uw data definitief in. Dit kan pas nadat de data gecontroleerd is en u aangeeft dat de data juist is. De inleveren knop creëert hiermee een extra zekerheid dat de gegevens waarmee u gaat benchmarken betrouwbaar zijn en dat wij een hoge kwaliteit van de data  te kunnen garanderen.

Ontvang ik een bevestiging van de ingevulde gegevens?
Zodra u uw antwoorden heeft ingeleverd door op de knop 'Inleveren' te klikken, en de extra bevestigingsmelding accepteert, ontvangt u daarna direct een e-mail ter bevestiging op het -mailadres dat aan de account is gekoppeld waarmee u bent ingelogd.

Ik wil mijn ingeleverde antwoorden wijzigen. Kan dat?
Ja. Dit kunt u zelf aanpassen door op de groene knop "aanpassen" te klikken. Mocht u de gegevens willen aanpassen na de officiële inlevertermijn, neem dan contact met ons op. 

Worden de ingevoerde gegevens openbaar?
Uw bedrijfsgegevens en het benchmarkresultaat zijn enkel door u in te zien. Dat garandeert Sociaal Werk Nederland u. Ook de rapportage die voor elke organisatie wordt opgesteld, is alleen voor u bestemd.

Hoeveel tijd kost het om mijn gegevens in te voeren?
Dat verschilt per organisatie en hangt mede af van welke gegevens u paraat en/of bij de hand heeft. Gemiddeld kost het invullen ongeveer 3,5 uur. Voor kleine organisaties is dit minder, ongeveer een half uur. Zorg er in ieder geval voor dat u de gegevens bij de hand heeft, bijvoorbeeld door de volgende stukken paraat te hebben bij invoer:
- (sociaal) jaarverslag;
- accountantsrapport;
- directieverslag;
- salarisadministratie;
- bedrijfsopbrengsten, uren omgezet en gemeentelijke subsidies per welzijnsactiviteit.

Kan ik de invoer door meerdere medewerkers laten verzorgen?
Ja, dat kan. U kunt zelf meerdere gebruikers aanmaken en zo het werk verdelen. Nadat u inlogt kunt u voor collega's accounts aanmaken. Een toelichting bij het aanmaken van extra accounts kunt u hier downloaden.
 

Gegevens vergelijken

Wat levert de Benchmark Sociaal Werk ons op?
Het invoeren van uw bedrijfsgegevens biedt u meerdere voordelen.

  • Ten eerste vergroot het uw organisatie-inzicht. Op basis van uw eigen invoer rekent de benchmark namelijk belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor u uit. En vergelijkt deze vervolgens met een door u geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties.
  • Ten tweede verwerkt Sociaal Werk Nederland uw gegevens tot een standaardrapportage in Word-formaat, waarvan u een gratis exemplaar kunt downloaden. In deze 'Brief op Maat' staan bouwstenen die u, eventueel na deze zelf aangepast te hebben, kunt gebruiken voor uw jaarverslag en voor rapportage aan andere partijen, zoals de gemeente of andere financiers.
  • In het jaarrapport worden trendgegevens meegenomen die inzicht geven in de ontwikkelingen van uw organisatie en de ontwikkelingen op landelijk niveau.
  • Ten slotte kunt u door de Benchmark Sociaal Werk Nederland in te vullen voldoen aan de CBS-verplichting met betrekking tot de CBS-enquête Welzijnswerk, Maatschappelijk werk en Kinderopvang. Via de benchmark krijgt het CBS uw gegevens, en u krijgt veel eerder uw eigen resultaten terug, wat bij invullen via het CBS niet mogelijk is.

Kan ik, na het invoeren en inleveren van mijn gegevens, direct vergelijken met andere organisaties?
Als voldoende organisaties hun gegevens hebben ingeleverd, kan er worden vergeleken. De online benchmarkmodule wordt open gezet wanneer de deadline voor invoer verstreken is. Streven is om de concept Brief op Maat in de zomer beschikbaar te stellen voor de organisaties die hun data hebben ingevuld en ingeleverd. 

Hoe werkt het benchmarken?
De benchmark is interactief en is na inloggen bereikbaar via het menu 'Gegevens vergelijken', net zoals het onderdeel 'Gegevens invoeren'. U kunt een rapportage inzien en downloaden en de gegevens van uw eigen organisatie naar eigen voorkeur vergelijken met het landelijk gemiddelde. U kunt bovendien ook vergelijken met gemiddelden van groepen die op bepaalde kenmerken lijken op uw eigen organisatie, zoals activiteitenaanbod en organisatieomvang.
 

Overig

Ik heb een andere vraag
Neem dan contact met ons op.

Een moment a.u.b.